Pravno obvestilo

Ta dokument je namenjen predstavitvi informacij v zvezi z obdelavami osebnih podatkov posameznikov, katerih osebne podatke obdeluje družba ZVEZDAR Toys d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 8948496000. V kolikor vaše osebne podatke ZVEZDAR Toys obdeluje (na primer, vendar ne nujno in/ali obvezno, da ste bili napoteni na to stran), najdete potrebne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov tukaj (v nadaljevanju Informacije).

Družba se zavezuje, da bo obdelovala vaše osebne podatke v skladu s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju izraz obdelava pomeni tako zbiranje, uporabo, dostop, pridobivanje in posredovanje.

Katere osebne podatke obdelujemo

Zaradi namenov in na podlagah, obrazloženih v nadaljevanju, zbiramo in uporabljamo sledeče vaše osebne podatke:

  • Vaši kontaktni podatki, ki jih navedete na darilnem bonu: ime in priimek, e-mail, telefon, ime vašega izbranega ponudnika;
  • Vaši kontaktni podatki, ki jih vnesete preko spletne strani, ko ustvarite profil, opravite naročilo preko naše spletne strani ali nas kontaktirate preko elektronske pošte/telefona: Ime in priimek, e-mail, naslov, telefon;
  • Podatke o uporabi naših spletnih strani – gl. Piškotki.

Kako pridobimo in uporabljamo vaše osebne podatke?

Osebne podatke pridobimo neposredno od vas.

Vaše osebne podatke lahko dobimo tudi iz javno dostopnih baz in/ali organov na podlagi ustrezne pravne podlage.

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke in posledice, če se osebni podatki ne zagotovijo

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem naše poslovne dejavnosti, zlasti, da vam omogočimo koriščenje izbranega bona. V tem primeru brez zagotovitve teh podatkov ne morete koristiti bona.

Vaše osebne podatke obdelujemo, da odgovorimo na vaša vprašanja.

Vaše osebne podatke obdelujemo, da ustrezno izvedemo vaše naročilo.

Vaše podatke obdelujemo, da lahko izvajamo naše poslovanje, npr. če ste ponudnik storitev, ki jih tržimo preko bona – da vas kontaktiramo mi oz. naše stranke glede ponudbe oziroma koriščenja bona, oziroma našega pogodbenega odnosa, vas oglašujemo ipd.

Te podatke potrebujemo iz zgoraj navedenih razlogov in brez njih naših pogodbenih razmerij oziroma poslovanja ni mogoče izvajati oziroma je to lahko bistveno oteženo ali manj kvalitetno in/ali strokovno.

Vaše podatke obdelujemo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti, za uveljavljanje naših zahtevkov in reševanje sporov.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za pred-pogodbene in pogodbene namene je sklenitev in izvajanje pogodbe.

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih in upravičenih interesov ali interesov tretjih oseb. Te obdelave so na primer potrebne:

•iz pravnih razlogov (npr. uveljavljanje odprtih terjatev);

•iz poslovnih razlogov (npr. ukrepi v primeru kršitev pogodbe);

•iz varnostnih razlogov (npr. preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov);

•za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov.

Prav tako vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (gl. spodaj Posredovanje podatkov drugim uporabnikom).

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, če nam jih posredujete s podajo soglasja za obdelavo za določen namen.

Neposredno trženje

Posameznik lahko kadarkoli pisno preko elektronske pošte info@zvezdar.com, kontaktnega obrazca na spletni strani ali na naslov Zvezdar Toys d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Vsako naše e-sporočilo vam ponuja tudi možnost nadaljnje odjave od e-sporočil.

Kdo uporablja vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke uporabljajo naši zaposleni oziroma osebe, ki opravljajo za nas delo v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil, pri čemer jih veže obveznost varovanja osebnih podatkov kot zaupnih.

Vaše osebne podatke ob koriščenju bona obdeluje tudi izbran ponudnik storitve, ki ste jo izbrali, v kolikor osebne podatke posredujete.

Zunanji izvajalci storitev: Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (računovodski servis, zunanja strokovna služba za varnost pri delu, medicina dela, IT storitve vzdrževanja, hrambe…).

Posredovanje podatkov drugim uporabnikom: Vaše osebne podatke smo na podlagi zakonskih določil lahko dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil.

Vaše podatke lahko posredujemo tudi našim odvetnikom, notranjim in zunanjim revizorjem in davčnim ter drugim svetovalcem za izvajanje njihovih storitev v skladu s sklenjeno pogodbo z nami.  

Vrste osebnih podatkov, nameni obdelav, roki obdelav in druge informacije, ki so v teh Informacijah navedene primeroma oz. neizključno.

Iznos v tretje države

Družba lahko vaše osebne podatke svojim zunanjim izvajalcem storitev, iznaša tudi v tretje države, pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo do poteka rokov, določenih v zakonodaji. Roki so lahko dolgi od 5 let in več.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje, dokler obstaja namen za njihovo zbiranje oziroma do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami (gl. razdelek Vaše pravice v zvezi z obdelavami osebnih podatkov).

Vaše pravice v zvezi z obdelavami osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov

Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, kateri in pravico dostopa do teh podatkov, informacije o namenu obdelave, uporabnikih, rokih hrambe in ostale informacije, ki jih vsebujejo te Informacije.

Pravico imate, da popravimo morebitne netočne podatke v zvezi z vami.

Pravica zahtevati izbris podatkov

V primeru, da obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, le-to lahko kadarkoli pisno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem.

Pravico imate zahtevati izbris podatkov, če:

– osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

– so bili osebni podatki obdelani nezakonito;

– osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravom.

Pravica do izbrisa je omejena v primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna, kot določa člen 17. Splošne Uredbe.

Pravico imate zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov v skladu s členom 18. Splošne Uredbe.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico imate, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z vašimi zahtevami, v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja (če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi ali pogodbi in če se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano in če je to tehnično izvedljivo).

Pravica do ugovora obdelavi na podlagi zakonitega in/ali upravičenega interesa

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem in/ali upravičenem interesu. Take vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije

Zvezdar zagotavlja, da vaše osebne podatke obdeluje v vseh pogledih zakonito in v skladu s predpisi. Če ne glede na to, menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Preklic privolitve

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi, ima posameznik kadarkoli pravico pisno preklicati dano privolitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem.

Pravice posameznikov se lahko omejijo v skladu s 23. členom Splošne Uredbe.

Kontakt

Za vse nadaljnje informacije in vašo morebitno korespondenco glede teh Informacij, se obrnite na hello@zvezdar.com.

Veljavnost, spremembe in dopolnitve te Informacije

Te Informacije se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Te Informacije o obdelavi osebnih podatkov so veljavne od 25.5.2018 dalje.

I/ O strani

 

S stranjo upravlja:

ZVEZDAR TOYS, trgovina, storitve in dejavnosti, d.o.o.
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
Matična številka: 8948496000
Davčna številka: SI 94023646

 

II/ Piškotki (cookies)

Naša stran uporablja piškotke (cookies). To so majhne podatkovne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku, da vam olajšajo dostop do storitev, ki jih omogočamo na naši strani. Piškotki ne shranjujejo vaših osebnih podatkov in so zasnovani tako, da jih lahko uporablja izključno Zvezdar. Obveščamo vas, da lahko z ustrezno nastavitvijo vašega spletnega brskalnika odklonite shranjevanje piškotkov.

 

III/ Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki o kupcu so potrebni za obdelavo naročila in za urejanje naših poslovnih obveznosti.
Skladno z zakonodajo (zakon ZVOP-1) ima kupec pravico do dostopa, do popravljanja in do izbrisa vseh podatkov, ki se nanašajo nanj. Informacije, ki jih dobimo od kupca, bodo na voljo samo našemu podjetju..

Za vse informacije ali za spremembo podatkov se lahko kupci obrnejo na: ZVEZDAR TOYS, trgovina, storitve in dejavnosti, d.o.o. Kotnikova ulica 5 ali na info@zvezdar.com.

 

IV/ Avtorske pravice

Z dostopom na to spletno stran vam je omogočena osebna in splošna uporaba spletne strani. Celota materialov, ki jih vsebuje ta stran, vključno z besedili, fotografijami, grafičnimi elementi, logotipi, blagovnimi znamkami itd. je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Posledično je vsa uporaba ali reprodukcija (v celoti ali delno) materialov na tej spletni strani, ki je avtorji niso odobrili, nezakonita.